Salary Stats

Har du rätt lön?

Vi och våra medlemmar vet marknadslönen för ditt jobb. Den kunskapen är guld värd när du löneförhandlar.

Statistiken baseras på svar från ca 12 000 medlemmar i Civilekonomernas årliga löneenkät