Förtroendevald

Här hittar du mer information om lokalföreningar och om vad det innebär att vara förtroendevald.

För dig som är förtroendevald

Att vara förtroendevald

Att vara förtroendevald innebär att du fått medlemmarnas förtroende att företräda dem på arbetsplatsen. Din viktigaste uppgift är därför att ta tillvara medlemmarnas gemensamma intressen och företräda dem i fackliga frågor.

Vad innebär det

Varför ska det finnas en Akademikerförening på din arbetsplats och vad innebär det att vara förtroendevald?

Starta en lokal förening

Att vara med i en lokal förening ger dig insyn i och inflytande över viktiga händelser på din arbetsplats. Saknas det en så kan du starta en.

Vad gör förbunden?

Som förtroendevald får du alltid stöd och hjälp från förbunden. Du får tillgång till en mängd resurser, utbildningar och stöd för att göra ditt arbete lättare.

Kurser och utbildningar

Sveriges Ingenjörer arrangerar de flesta av kurserna som riktar sig till förtroendevalda och dessa kan du gå på, även som medlem i ett annat Sacoförbund.

Mallar och trycksaker

Här hittar du mallar och checklistor som du som förtroendevald kan använda dig av.