Att vara föräldraledig

Här har vi samlat information som är bra att känna till inför och under föräldraledigheten

Inför föräldraledigheten

För dig som är eller ska vara föräldraledig

Föräldraledighet är en naturlig del av arbetslivet. Att vara hemma med barn är både utvecklande och ett tillfälle att bredda den egna kompetensen. Det är också en period då många funderar över val inför den framtida karriären. Vi hjälper dig med råd och stöd.

Ladda hem vår guide

Karriär och föräldraledighet går visst att kombinera! Ta del av våra experters tips och råd. Matnyttig läsning för både anställda och chefer.

Plan inför föräldraledighet

Tappa inte kontakten med jobbet under föräldraledigheten. Använd vår mall och kom överens med din arbetsgivare om hur du vill ha kontakt och bli informerad om vad som händer på jobbet när du är hemma.

Kontakta våra ombudsmän

Är du medlem och har frågor om din föräldraledighet? Tveka inte att kontakta våra experter i medlemsjouren.

Vill du diskutera kring din karriär?

Om du är medlem ingår kostnadsfri karriärrådgivning. Varmt välkommen att boka en tid med vår karriärrådgivare.

Vill du veta hur din föräldralön skulle bli?

På knegdeg.se kan du jämföra hur din föräldralön skulle bli med och utan kollektivavtal.

Knegdeg
Bra att veta

Får du föräldralön?

Om du arbetar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har du rätt till föräldralön. Den är en ersättning som du får utöver ersättningen från försäkringskassan.

Bra att veta

Ansökan om reducerad avgift

Om du är medlem och har låg inkomst kan du få reducerad medlemsavgift. Med låg inkomst avses att din inkomst understiger 80 procent av a-kassans tak (25 025 kr från 2015) dvs under 20 020 kr brutto per månad.

Rapporter och länkar

Karriär och föräldraledighet – är det möjligt?

En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar om hur föräldraledigheten påverkar karriärutvecklingen.

Information från försäkringskassan

Försäkringskassan informerar bland annat om föräldrapenning, VAB och graviditetspenning.

Vad säger Föräldraledighetslagen?

Föräldraledighetslagen är tydlig: Arbetsgivaren får inte missgynna en arbetstagare som är föräldraledig. Lagen tar också upp hur du kan ta ut och dela upp ledigheten.

Vad säger Diskrimeringslagen om föräldraledighet?

I Diskrimineringslagen står bland annat att arbetsgivaren ska underlätta för arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap.

Artiklar om föräldraledighet i Civilekonomen

I medlemskapet ingår en prenumeration på vårt karriärmagasin Civilekonomen. Här är några spännande artiklar från tidningen om just föräldraledighet och karriär.

Föräldraledigheten blev rivstart för ny karriär

Föräldraledigheten kan var ett gyllene tillfälle att start eget. Karin slutade som konsult för att istället lansera en samhällsnyttig app.

Ledighet som kostar på

Trots lagstiftning missgynnas föräldralediga. Framför allt kvinnor upplever att karriär och lön påverkas negativt av att vara hemma med barnen.

Vågar jag vara föräldraledig?

Vågar man vara föräldraledig i en företagskultur där männen inte tar ut föräldraledighet? Coach Patrick Grimlund ger tips.

Har jag rätt att återgå till min tjänst efter föräldraledigheten?

Arbetsgivaren får inte missgynna dig som är föräldraledig. Därför ska du kunna förutsätta att du ska återgå till den tjänst som du hade före föräldraledigheten.