Lagar & Avtal

Det är svårt att veta vilka rättigheter du har i arbetslivet. Kontakta vår medlemsjour om du har frågor!

Lagar & Avtal

Kollektivavtal

Vad är ett kollektivavtal? Varför är det bra för både dig som arbetstagare och för din arbetsgivare? Och vad är det värt?

Kort om kollektivavtal

Läs mer om varför kollektivavtal är så bra och se Civilekonomernas vanligaste avtal.

Arbetsmiljö

Din arbetsmiljö är viktig. Läs mer om vad som gäller enligt lag. Har du fler funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår medlemsjour

Arbetsmiljölagen - att må bra på jobbet

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön på din arbetsplats, men det kan vara bra att veta vad arbetsmiljölagen innebär

Arbetsskada och trygghetsförsäkring

Läs mer om vilka trygghetssystem du omfattas av om du råkar ut för en arbetsskada.

Arbeta som skyddsombud

Ett skyddsombud företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och verkar för god arbetsmiljö. En annan uppgift är att bevaka och ha synpunkter på planering av nya (eller ändrade) lokaler, anordningar, arbetsprocesser eller arbetsmetoder.

Mobbning

Mobbning på en arbetsplats är inte vanligt, men det förekommer. Därför är det bra att veta vad som gäller vid en sådan situation.

Läs mer om arbetsmiljö

Din rätt till ledighet

Det finns många olika anledningar till varför man vill vara ledig från arbetet. Det kan vara bland annat föräldraledighet eller studier. Läs mer här till höger. Finner du inte svar på din fråga är du välkommen att ringa vår medlemsjour

Föräldraledighet

Vad gäller vid föräldraledighet? Läs mer om vilka rättigheter du har som anställd

Närståendevård & familjeskälsledighet

Ibland händer det att närstående blir sjuka. Vad har du för rättigheter att vara ledig för närståendevård? Vem räknas som närstående? Vi reder ut vad som gäller

Semester och semesterlagen

Vad gäller och vad har du rätt till? Vi reder ut allt kring semester och semesterlagen

Semesterlönegrundande frånvaro

Tjänstledig för studier

Du vill studera. Har du rätt till ledighet och hur länge får du vara ledig?

Tjänstledighet för att starta eget

Har du rätt att få ledigt när du vill starta eget företag? Vi reder ut vad som gäller

Förtroendemannalagen

Vad är en förtroendeman? Vilken lag gäller om fackligt arbete på arbetsplatsen?