Gå med!

Vi är Sveriges största nätverk för ekonomer. Vi finns här när du behöver oss.

Civilekonomerna hjälpte mig med tips för att hitta mitt första jobb och att få upp lönen under förhandlingarna.

nicole meiri - ekonomiansvarig på s.p.l