Om Civilekonomerna

Sveriges största fackförbund för civilekonomer och ekonomer.

Om Civilekonomerna

Kontakta förbundet

Ibland behöver du komma i kontakt med oss. Överst hittar du kontaktvägar gällande frågor som rör ditt medlemskap, och hur du hittar till oss. Under kanslipersonal kan du läsa om vilka som arbetar hos oss

Kontakta oss

Läs mer om hur du lättast kontaktar Civilekonomerna, vilka telefonnummer som gäller och hur du hittar till oss

Kanslipersonal

Vilka är vi som arbetar på kansliet och hur är vi organiserade?

Organisation

Hur är Civilekonomerna organiserade? Här kan du läsa mer om vår organisation

Värdegrund, vision och åsikter

Läs om Civilekonomernas värderingar, åsikter och vision

Civilekonomerna och Saco

Civilekonomerna är ett av 22 medlemsförbund som är med i Saco

Trycksaker och rapporter

Civilekonomerna undersöker ständigt hur medlemmars karriär, förutsättningar på arbetsmarknaden och arbetssituation ser ut. Här hittar du våra rapporter, broschyrer och presentationer från seminarier.

Rapporter

Civilekonomerna undersöker ständigt hur medlemmars karriär, förutsättningar på arbetsmarknaden och arbetssituation ser ut. Här hittar du våra rapporter.

Broschyrer & foldrar

Här hittar du Civilekonomernas broschyrer och foldrar om olika medlemsförmåner. Som exempelvis CV, lön andra guider kring ditt arbetsliv.

Logotyp

Här hittar du Civilekonomernas logotyp i olika format för nedladdning.

Seminariematerial

Har du varit på något av våra seminarier? Här delar föreläsarna med sig av sina presentationer.

Pressrum

Civilekonomernas pressrum

Här kan du ladda ner pressbilder och läsa våra pressmeddelanden

Så här jobbar vi

Här samlar förbundet information kring hur vi arbetar i vissa frågor.

En jämställd karriär

Sju procent av civilekonomerna upplever att föräldraledigheten påverkat karriären positivt #viharenbitkvar.

Civilekonomerna och HBTQ-frågor

Civilekonomerna arbetar för ett arbetsliv fritt från diskriminering på grund av sexuell läggning, könsuttryck eller könsidentitet. Läs mer om vårt arbete genom att klicka på länken ovan.