Kort om våra karriärtjänster

Söker du nytt jobb? Ska du starta eget företag? Vi hjälper dig genom din karriär!

Råd & Stöd

Karriärtjänster

Som medlem i Civilekonomerna får du tillgång till våra karriärtjänster. Exempelvis cv-granskning, nätverk och mentorprogram

Boka direkt - karriärrådgivning

Ibland står vi inför olika vägval och behöver ett gott råd i vår karriär. Nina Forssblad, karriärrådgivare på förbundet kan lotsa dig och ge dig tips hur du kan tänka för att komma vidare. Du kan boka en telefontid med Nina via vår bokningstjänst ”Boka direkt”.

Våra nätverk

Genom att gå med i en nätverksgrupp får du möjlighet att knyta nya kontakter och utbyta erfarenheter med andra. I nätverksgruppen kan du diskutera frågor som du kanske inte vill eller kan ta upp på jobbet

Mentorprogrammet

Vårt tvååriga mentorprogram vänder sig till dig som har arbetat i minst två år och som nu söker nya infallsvinklar, inspiration och goda råd för hur du kan gå vidare i din karriär

Karriärcoachning

Vill du komma vidare i karriären och vill ha någon att diskutera med så kan Civilekonomerna erbjuda dig en individuell karriärcoachning med en erfaren coach

Att söka jobb

Civilekonomerna har många verktyg som underlättar för dig i ditt jobbsökande. Vi ger tips på hur du skriver ditt CV och vad du bör tänka på inför intervjun. Lycka till i ditt jobbsökande!

CV-granskning

Som medlem har du tillgång till personlig CV-granskning helt gratis.

Hur du skriver CV och personligt brev

Vi ger dig konkreta tips på hur du skriver ditt CV och ditt personliga brev.

Jobbsökartips!

Är du arbetssökande? Som medlem kan du prenumerera på våra jobbsökartips, som du får en gång i veckan.

Inför intervjun

Vad ska du tänka på innan du går på en intervju? Vad behöver du förbereda och vad ska du ha på dig? Ta del av våra tips och förbättra dina chanser.

Personlig intervjuträning

Har du blivit kallad till en anställningsintervju och vill ha hjälp att förbereda dig? Vi erbjuder dig som är ordinarie medlem intervjuträning per telefon genom Newstart. Logga in för mer information om hur du utnyttjar tjänsten.

Fler tips till dig som söker jobb

Eget företag

Det är mycket att tänka på när du när du ska starta eget företag. Vi ger dig några verktyg som kan fungera som hjälpa på traven. Glöm inte att meddela oss om att du är egenföretagare så du får tillgång till servicepaketet

Tjänstledighet för att starta eget

Har du rätt att få ledigt när du vill starta eget företag? Vi reder ut vad som gäller

Att ta betalt

Det kan vara svårt att veta hur mycket du ska ta betalt av dina kunder. Ditt arvode ska täcka både din lön och alla andra kostnader som du har för att driva ditt företag. Vi ger dig tips på hur du bör tänka

Servicepaket för egenföretagare

Om du som medlem anmäler till oss att du är egenföretagare så får du tillgång till vårt servicepaket med företagstjänster som är riktade till dig med eget företag

Fler råd och tips

Chef

Att vara chef är inspirerande och utmanade men det är inte alltid chefen har någon att rådgöra med. Vi hoppas att du använder oss som stöd och bollplank. Kom ihåg att meddela oss när du blir chef och när du byter arbetsgivare så du får inbjudningar och information som vi skickar speciellt till chefsmedlemmar.

Att vara chef

Drygt en tredjedel av Civilekonomernas medlemmar har någon form av chefsbefattning. Som chef har du ansvar för ditt verksamhetsområde och för att se till att verksamheten når sina ekonomiska och kvalitativa mål

Dina hundra första dagar som chef

Den här korta och lättlästa boken ger handfasta och kloka råd till dig som är ny i chefsrollen för att du ska få en bra start

Leadershipdagarna

Som chefsmedlem är du inbjuden till Leadershipdagen. Under en heldag får du lyssna på inspirerande seminarier och knyta kontakter med andra chefer

Ett arbetsliv för alla

Ett arbetsliv för alla betyder att vi arbetar för ökad jämställdhet i arbetslivet. Här kan du läsa om vad som är aktuellt just nu och hur vi jobbar med jämställdhet.

Föräldraledighet och karriär

Föräldraledighet är en naturlig del av arbetslivet för både män och kvinnor. Vi anser att föräldraledighet i sig är utvecklande och breddar anställdas kompetens.

Föräldralön

Vad är föräldralön och vilka summor handlar det om när du är föräldraledig? Om du arbetar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har du rätt till föräldralön.